Lễ trao chứng nhận ISO 27001 cho Trung tâm Kỹ thuật thông tấn – TTXVN