Mi2 đồng hành cùng học sinh vùng cao Nậm Pồ – Điện Biên 8/2015