Forescout

Forescout Technologies, Inc. là công ty dẫn đầu về bảo mật Enterprise of Things bằng cách xác định, phân đoạn và thực thi tuân thủ mọi thứ được kết nối. Forescout được tin tưởng với các công ty trong danh sách Fortune 1000 vì cung cấp nền tảng cấp doanh nghiệp được triển khai rộng rãi với quy mô lớn trên các thiết bị IT, IoT và OT. 

Forescout cung cấp cho khách hàng sự nhận thức về thiết bị hơn bất kỳ công ty nào khác trên thế giới, cho phép các tổ chức trong mọi ngành phân loại chính xác rủi ro, phát hiện sự bất thường và nhanh chóng xử lý các mối đe dọa trực tuyến mà không làm gián đoạn các tài sản kinh doanh quan trọng. Giải pháp toàn diện này khiến Forescout trở thành cái tên dẫn đầu trong danh mục giải pháp liên quan và là khoản đầu tư tốt nhất mà một công ty có thể thực hiện vào bảo mật thiết bị.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.forescout.com

 

Showing all 1 result