KnowBe4

KnowBe4 là nhà cung cấp chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về bảo mật và nền tảng giả lập các đe dọa an ninh lớn nhất thế giới, giúp bạn quản lý và đối phó với các mối đe dọa đang hiện hữu trong kỹ thuật.

Nền tảng KnowBe4 thân thiện với người dùng, trực quan và mạnh mẽ. Nó được xây dựng để mở hỗ trợ cho các chuyên gia CNTT có lịch trình bận rộn. Mục tiêu của KnowBe4 là thiết kế một nền tảng đầy đủ tính năng nhưng dễ sử dụng.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.knowbe4.com/

Showing all 1 result