Check Point Infinity

Check Point  Infinity : Giả pháp bảo mật toàn diện với một kiến trúc hợp nhất, giúp giám sát và vận hành đầy đủ một hệ thống bảo mật cho doanh nghiệp từ Cloud đến Network, Endpoint và cả các thiết bị IoT/Mobile.

Danh mục:

Mô tả

CheckPoint Infinity đem đến một khái niệm quản trị tập trung mới, nhiều ưu điểm vượt trội và giúp đơn giản hóa quá trình vận hành các giải pháp bảo mật khác nhau trên cùng một giải pháp quản lý tập trung.

Dựa vào đó người vận hành và quản trị hệ thống bảo mật dễ dàng thấy rõ được bức tranh tổng thể về các rủi ro An toàn thông tin trong doanh nghiệp và mức độ an toàn và khả năng phòng vệ chủ động hơn đáp ứng được kỉ nguyên an ninh mạng trong thời kì 4.0.

Với một kiến trúc hợp nhất, giúp giám sát và vận hành đầy đủ một hệ thống bảo mật cho doanh nghiệp từ Cloud đến Network, Endpoint và cả các thiết bị IoT/Mobile.