Cloud Security Service Edge

Đội ngũ nhân sự làm việc kết hợp online và onsite hiện nay ngày càng có nhu cầu bảo mật dữ liệu, quyền truy cập và các dịch vụ cloud.

Danh mục:

Mô tả

SSE được xây dựng giúp doanh nghiệp ứng biến trong kinh doanh

Trellix SSE cung cấp bảo mật cho mọi ngóc ngách trong doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng nguyên tắc Zero Trust, để mở khóa năng suất của lực lượng lao động.

Bảo mật toàn diện

Kết hợp cloud access security (CASB), secure web gateway (SWG), và private access (ZTNA) để bảo vệ liền mạch hệ thống của bạn thông qua zero trust.

Bảo vệ năng suất

Tự động bảo vệ khỏi các mối đe dọa ransomware và SaaS đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu và người dùng trên các thiết bị đầu cuối, mạng và dịch vụ cloud.

Quản trị hợp lý

Cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ để phát hiện và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công dựa trên đám mây, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công native-cloud để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ mất dữ liệu.

TÀI LIỆU