Cyber Deception

Giải pháp chuyên dụng trong việc bẫy hacker/attacker khi hacker/attacker xâm nhập vào hệ thống mạng tổ chức. Giải pháp giúp tổ chức đơn giản hóa trong việc định danh / phát hiện và phát hiện tối đa, hiệu quả việc các hacker/attacker xâm nhập hệ thống.

Danh mục:

Mô tả

Giải pháp chuyên dụng trong việc bẫy hacker/attacker khi hacker/attacker xâm nhập vào hệ thống mạng tổ chức. Giải pháp giúp tổ chức đơn giản hóa trong việc định danh / phát hiện và phát hiện tối đa, hiệu quả việc các hacker/attacker xâm nhập hệ thống, chi tiết thông tin cách thức/kỹ thuật xâm nhập nâng cao mới của hacker/attacker. Giải pháp cũng tích hợp chặt chẽ với các giải pháp bảo mật khác như Endoint Security, EDR, Firewall/IPS, NAC, SIEM, Sandbox, … để thực hiện chủ động ngăn chặn, xử lý và ứng phó trước các đe dọa an ninh mới, nâng cao từ hacker/attacker.