Quản lý dữ liệu gốc thông minh

Mô tả sản phẩm

Dữ liệu gốc (Master Data) là một tập hợp các thực thể nghiệp vụ quan trọng của doanh nghiệp. Ví dụ: sản phẩm, khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp … Những dữ liệu này quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và  thường được sử dụng trong nhiều hệ thống và quy trình nghiệp vụ khác nhau. Trong thực tế dữ liệu gốc nằm rải rác ở nhiều ứng dụng khác nhau dẫn đến sự trùng lặp và không nhất quán trong hệ thống.
Quản lý dữ liệu gốc (Master Data Management- MDM)  là một quá trình quản lý dữ liệu gốc phát sinh trong hệ thống. MDM thực thi nhằm đảm bảo dữ liệu gốc chính xác, nhất quán và hoàn chỉnh. MDM quản lý dữ liệu gốc cho những xử lý, ứng dụng và người dùng nghiệp vụ cả bên trong hoặc bên ngoài hệ thống.

 MDM không chỉ là sự kết hợp và đồng nhất dữ liệu. MDM còn là nhân tố quan trọng trong giải pháp mang tính toàn diện của Informatica
– Cho phép thu thập dữ liệu nhanh chóng cả trong môi trường cục bộ, cloud hoặc từ hệ thống thứ 3
– Với khả năng hiểu các mẫu dữ liệu, các biến thể MDM đưa ra những đề xuất sửa đổi cần thiết đến người quản trị dữ liệu.
– Cho phép bạn dễ dàng làm phong phú thêm dữ liệu gốc từ nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài
– MDM tạo ra khung nhìn tổng quan về dữ liệu cho cả mục đích sử dụng và phân tích
* MDM mang lại hiệu quả cho quản lý chất lượng dữ liệu, tích hợp dữ liệu và bảo mật quy trình nghiệp vụ cho hơn 1 200 khách hàng đang sử dụng công nghệ của Informatica
– Chế độ xem đơn – Tạo ra một khung nhìn cho từng nghiệp vụ quan trọng, giúp bạn thấy được sự khác biệt về dữ liệu, sự trùng lặp dữ liệu và xung đột trong dữ liệu. Ví dụ: MDM giúp xác định Rob Barnes và Robert Barner có cùng một người.
– Chế độ xem 360 độ về các mối liên hệ – Cho phép bạn thấy được mối liên hệ được liên kết trong dữ liệu ví dụ: thấy được mối liên hệ khách hàng Robert Barner có sở hữu xe Razor tại cửa hàng nào.
– Chế độ xem hoàn chỉnh – Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về dữ liệu của khách hàng, thấy được các giao dịch và tương tác xã hội xảy ra với sản phẩm, khách hàng, đối tác