Quản trị cơ sở dữ liệu-Toad for Oracle

Mô tả

Sử dụng Toad giúp nâng cao sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và đa dạng trải nghiệm. Toad đem đến giá trị trong việc hỗ trợ phát triển, triển khai và cung cấp các giải pháp dựa trên dữ liệu tạo nên thành công. Hiện đại hóa các hoạt động cơ sở dữ liệu Oracle hỗ trợ hoạt động kinh doanh:

 • Rút ngắn chu kỳ phát triển bằng cách tạo ra mã chất lượng cao hơn với ít lỗi hơn
 • Xác định, phát hiện và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên tất cả các cơ sở dữ liệu Oracle
 • Thực hiện các quy trình nhất quán và lặp lại và các thực hành tốt nhất.
 • Xác định và giải quyết các vấn đề không hiệu quả của cơ sở dữ liệu
 • Tự động hóa các nhiệm vụ tối ưu hóa SQL
 • Quản lý, tự động hóa và lập kế hoạch các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu thường xuyên và phức tạp

Đảm bảo khả năng mở rộng sản xuất với quy trình kiểm tra hiệu suất tự động.

 

Giải pháp Toad for Oracle hỗ trợ chu kỳ cơ sở dữ liệu, từ đầu đến cuối

Giải pháp Toad for Oracle hỗ trợ chu kỳ cơ sở dữ liệu, từ đầu đến cuối

Để được nhận thông tin sản phẩm (data sheet) và hỗ trợ tư vấn trực tiếp. Xin vui lòng liên hệ:

Liên hệ tư vấn

Tính năng

Các tính năng nổi bật của sản phẩm Toad:

 • Đưa các lập trình viên cơ sở dữ liệu vào các quy trình DevOps một cách liền mạch
 • Cho phép các nhóm phát triển hợp tác và chia sẻ các dự án, mã và báo cáo
 • Đạt được mức chất lượng, hiệu suất và khả năng bảo trì mã cao nhất với ít nỗ lực thủ công hơn
 • Quản lý các tác vụ quản trị trên tất cả các cơ sở dữ liệu Oracle
 • Xác định và nhanh chóng chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ dẫn đến kém hiệu quả và giảm thiểu rủi ro của môi trường sản xuất.
 • Triển khai các ứng dụng mới hoặc sửa đổi các ứng dụng hiện có với độ tin cậy cao hơn
 • Tận dụng cộng đồng hàng triệu người, bao gồm các đồng nghiệp và chuyên gia.

Toad for Oracle Base Edition cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ xây dựng và duy trì các chương trình cơ sở dữ liệu, bao gồm các tập lệnh PL/SQL và SQL. Bao gồm bộ gỡ lỗi tích hợp, mạnh mẽ cho các tập lệnh PL/SQL và SQL*Plus và kiểm thử đơn vị utPLSQL, do đó, bạn có thể kết hợp kiểm thử vào các quy trình phát triển cơ sở dữ liệu của mình một cách dễ dàng theo khung kiểm thử tiêu chuẩn ngành.

Toad for Oracle Professional Edition bao gồm tất cả các tính năng của Toad cho Oracle phiên bản tiêu chuẩn.

Toad for Oracle Xpert Edition bao gồm tất cả các tính năng của Toad for Oracle Professional Edition. Để tối ưu hóa một câu lệnh đơn nhanh chóng và đơn giản, bạn có thể điều chỉnh hiệu suất SQL và PL/SQL tích hợp với tính năng Tự động tối ưu SLQ của Toad Editor hoặc riêng biệt thông qua Trình tối ưu hóa SQL dành cho Oracle, tự động hóa xác minh SQL và PL/SQL để đảm bảo hiệu suất tốt nhất có thể. Sử dụng trình tối ưu hóa SQL quét mã SQL và PL/SQL, xác định các vấn đề tiềm ẩn về hiệu suất và nếu có các phương pháp thay thế SQL hiệu suất cao hơn, tạo mã thay thế để triển khai ngay lập tức vào cơ sở mã của bạn. Tạo các tùy chọn tạo chỉ mục dựa trên khối lượng công việc thực thi SQL cơ sở dữ liệu liên tục và thực hiện phân tích tác động chỉ mục trong môi trường kiểm thử để xác định tác động hiệu suất tổng thể của những thay đổi đó. Phân tích mã trong Xpert Edition cho phép thông báo vi phạm mã động cũng như quét mã điều chỉnh SQL.

Toad for Oracle Developer Edition bao gồm tất cả các tính năng của Toad for Oracle Xpert Edition và bổ sung thêm tính năng Code Tester for Oracle và Benchmark Factory® for Databases. Phát triển cơ sở dữ liệu có thể trở thành một nút thắt cổ chai trong quá trình phân phối ứng dụng. Teams yêu cầu các công cụ để kích hoạt DevOps và rút ngắn thời gian phân phối của dự án mà không giảm chất lượng và tăng rủi ro. Với Toad for Oracle Developer Edition, bạn được trao quyền triển khai các quy trình phát triển cơ sở dữ liệu nhất quán, có thể lặp lại phù hợp với các yêu cầu kinh doanh và giúp tổ chức của bạn năng động hơn. Khả năng tự động hóa và hợp tác mở rộng giúp bạn dễ dàng vượt qua các chu kỳ phát triển và giảm thiểu rủi ro.

Toad for Oracle DBA Edition là bộ tích hợp bao gồm Toad for Oracle Xpert Edition, Spotlight® on Oracle, Toad Data Modeler, Benchmark Factory for Databases và Toad DB Admin Module. Bộ phần mềm này cũng khả dụng với DBA RAC Edition và Exadata Edition. Với Toad for Oracle DBA Edition, bạn có thể chủ động hơn bằng cách tự động bảo trì, đảm bảo hiệu suất tối ưu và giảm thiểu rủi ro do thay đổi.