Trellix Application Security

Giải pháp bảo mật cho ứng dụng có thể tự học và thích ứng trong suốt chu kỳ CI / CD

Danh mục:

Mô tả

Giải pháp bảo mật ứng dụng cải tiến

Trellix Application Security cho các ứng dụng cloud-native cung cấp khả năng hiển thị vào các môi trường dịch vụ đám mây nơi chúng được triển khai.

Đảm bảo lượng công việc nhận biết dữ liệu

Bảo mật các ứng dụng cloud-native bằng phương pháp zero trust và giảm thiểu rủi ro trên đám mây công cộng thông qua khối lượng công việc liên tục và quét vùng chứa.

Bảo vệ lượng công việc một cách liên tục

Đánh giá và bảo vệ môi trường công việc để giảm thiểu rủi ro ở mọi nơi. Hợp nhất và đơn giản hóa khả năng hiển thị và kiểm soát ứng dụng, loại bỏ sự phức tạp của nhiều nhà cung cấp.

Giải pháp bảo mật “không xâm phạm”

Tăng tốc độ và tính linh hoạt của chu kỳ phát triển bằng cách tích hợp việc quản lý tình trạng và bảo vệ lượng công việc trên cloud, do đó, các nhóm Sec DevOps có thể làm việc mà không bị gián đoạn.

TÀI LIỆU