Trellix Collaboration Security

Giải pháp giúp cộng tác chủ động với tính năng bảo mật tự động, thích ứng cho email và các công cụ cộng tác.

Danh mục:

Mô tả

Làm việc nhóm an toàn và nhanh chóng

Trellix Collaboration Security cung cấp khả năng bảo vệ khỏi các điểm tiếp xúc và kẻ tấn công khối lượng lớn, cho phép làm việc theo nhóm an toàn và nhanh chóng.

Thích ứng, phát hiện, phản hồi

Phát hiện và chặn email đáng ngờ và dữ liệu cộng tác thông qua phân tích thời gian thực về tệp đính kèm, URL và các mối đe dọa mạo danh.

Linh hoạt và mở rộng

Linh hoạt và mở rộng quy mô trên các môi trường lai để bảo vệ lực lượng lao động bị phân tán. Tích hợp thông qua các kết nối gốc vào hệ sinh thái XDR của Trellix.

Tự động hóa để tăng năng suất

Giảm thiểu xác thực giả để tối ưu hóa hiệu quả của nhóm bảo mật, đồng thời đảm bảo các biện pháp bảo vệ ứng dụng cộng tác và email cốt lõi.

TÀI LIỆU