Trellix Data & Users Security

Giải pháp giúp theo dõi vị trí của dữ liệu và cách dữ liệu được bảo vệ

Danh mục:

Mô tả

Bảo mật thông minh cho dữ liệu nhạy cảm

Trellix Data & Users Security cung cấp khả năng hiển thị và bảo mật dữ liệu theo thời gian thực, bảo vệ chống rò rỉ dữ liệu thông qua điều chỉnh truy cập động, xác định mối đe dọa thông minh và phản hồi tự động.

Bảo vệ dữ liệu ở mọi nơi

Cung cấp bảo mật dữ liệu liên tục từ bất kỳ thiết bị nào có DLP đa vector. Ngoài ra, triển khai và cập nhật dữ liệu bằng phương pháp zero trust.

Áp dụng trí tuệ nhân tạo và học máy

Áp dụng thông tin chi tiết về AI / ML để xác định hành vi bất thường của người dùng (UEBA), đồng thời tự động hóa và đơn giản hóa việc điều phối chính sách truy cập dữ liệu.

Thích ứng trên toàn doanh nghiệp

Kết hợp nghiên cứu mối đe dọa với tự động hóa thông minh để thích ứng với những rủi ro mới đồng thời phép bạn giải quyết một cách linh hoạt nhu cầu bảo mật dữ liệu ngày càng tăng.

TÀI LIỆU