Trellix Endpoint Security

Giải pháp giúp tổ chức của bạn trở nên linh hoạt bằng cách chủ động phát hiện, ứng phó và phòng ngừa rủi ro.

Trellix Endpoint Security tự học để thích nghi một cách chủ động thông qua một chu kỳ liên tục để phòng ngừa, phát hiện và phản ứng trước các mối đe dọa mới và các cuộc tấn công.

Tìm hiểu thêm: https://www.trellix.com/en-us/products/endpoints.html

Danh mục:

Mô tả

Cơ chế tự học liên tục để thích nghi

Xác định và ưu tiên các mối đe dọa sắp tới, đồng thời tận dụng điều tra, học hỏi, với việc giám sát mối đe dọa được áp dụng cho ngữ cảnh cụ thể của doanh nghiệp.

Thích ứng và phản hồi nhanh chóng

Liên tục cập nhật tình trạng bảo mật với các mối đe dọa sắp xảy ra và phản ứng trong thời gian thực, ở tốc độ máy, để ngăn chặn các cuộc tấn công đang nổi lên.

Hỗ trợ toàn diện

Cung cấp bộ công nghệ bảo mật endpoint rộng nhất cộng với các cuộc điều tra được hỗ trợ bởi AI giúp tăng năng suất lao động

TÀI LIỆU