Trellix Infrastructure Security

Giải pháp giúp bảo vệ mạng, máy chủ và trung tâm dữ liệu bằng một hệ sinh thái sống động có khả năng thích nghi để phát triển.

Danh mục:

Mô tả

Nền tảng bảo mật thông minh cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu

Trellix Infrastructure Security tự học và thích nghi để có khả năng hiển thị và kiểm soát đầy đủ, đảm bảo rằng các điểm bất thường được xác định nhanh chóng để cơ sở hạ tầng của bạn được an toàn.

Tự học thông qua dynamic input

Tự học bằng điều tra và phân tích kiến trúc XDR liên quan đến các mối đe dọa cơ sở hạ tầng dynamic &new. Phát hiện các mối đe dọa phổ biến trong mạng và trung tâm dữ liệu một cách hiệu quả.

Thích ứng với những phản hồi tinh vi

Kết nối bảo vệ thông qua cloud, IoT, các công cụ cộng tác, endpoint và cơ sở hạ tầng – liên tục thích ứng với bối cảnh bảo mật đang thay đổi và tự động hóa các phản hồi.

Cấu hình theo nhu cầu của bạn

Hỗ trợ nhà phân tích bằng cách giảm số cảnh báo và phiền phức, chỉ hiển thị các cảnh báo quan trọng. Cho phép tích hợp với bất kỳ nhà cung cấp nào, để quản trị viên có thể mở rộng quy mô.

TÀI LIỆU